วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ต้นสัก

                                    ต้สัใบ

ดอก

ผลลำต้น

                                                
                               
รหัสพรรณไม้   7-25230-001-063/4                      

ชื่อสามัญ     Teak

ชื่อวิทยาศาสตร์    Tectona grandis Linn.

ตระกูล    VERBENACEAE

ชื่ออื่น    กระเบียด

ลักษณะทั่วไป
สักทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-30 เมตร
 ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล เปลือกเรียบลำต้นเปลาตรงแตกกิ่งก้านครงส่วนเรือนยอด
 ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบหนาสากคาย ใต้ใบจะมีขน ใบมีลักษณะกลมใหญ่ขนาดใบกว้างประมาณ 15-20 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ตามบริเวณปลายกิ่ง
 ดอกมีกาบหุ้มดอกเป็นรูปเรียวยาวประมาณ1 เซนติเมตรดอกมีกลีบดอก5 แฉก
 ดอกมีขนาดเล็กสีขาวผลเป็นรูปทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางโตประมาณ 0.5 เซนติเมตร

 ความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสักทองไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรี เพราะสัก หรือศักดิ์ คือการมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ยศฐาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สัก หรือ สักกะ คือ พระอินทร์ผู้มีอานาจที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ดังนั้น สักทองจึงเป็นไม้มงคลนาม


  ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสักทองไว้ทางทิศเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้

ที่ประกอบคุณงามความดี ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก

  การปลูก นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้าน หรืออาคาร ควรปลูกให้มีระยะห่างเหมาะสม เพราะสักทองเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่ ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน

อัตรา 1 : 3ผสมดินปลูกและใช้ปุ๋ยฟอสเฟต (Phosphate) อัตรา 100 - 300 กรัม/ต้น คลุกกับดินปลูก เพื่อปรับสภาพของดินให้ดีขึ้น และใช้ฟูราดาน (Furadan) อัตรา 50-100 กรัม/หลุม คลุกดินป้องกันศัตรู พวกด้วง (Apoderus notatus) และหนอน(Maggot)

  การดูแลรักษา แสงต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง น้ำต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 10 วัน/ครั้ง ดินชอบดินร่วนซุย มีความชื้นน้อย ปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2: 5กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ12-3-6 หรือ 16-11-14 อัตรา 100-300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 2-4 ครั้ง การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การใช้เหง้า วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การใช้เหง้า การเพาะเมล็ด โรคไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี ศัตรูมอดเจาะต้น (Weevil) หนอนกินใบ อาคารมอดเจาะต้นทำให้เป็นรู ยอดเหี่ยวแห้ง ส่วนหนอนกินใบ จะมีเส้นใยสีขาวบนใบและกัดแทะใบอ่อน การป้องกัน             ทำลายผีเสื้อที่จะวางไข่ และทำลายตัวอ่อนและทำความสะอาดบริเวณแปลงปลูก การกำจัด  ใช้ยาพวกทูรินจิ เอนซีส หรือ โมโนโครฟอส อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก   

แหล่งอ้างอิ้ง :http://tc.mengrai.ac.th/rungrat/pan/131.htm


2 ความคิดเห็น:

  1. ทำได้ดีแล้วค่อยๆพัฒนาต่อไปลองวาดภาพร่างแล้วนำมาาใส่ด้วยจะดีมาก

    ตอบลบ
  2. ลายตาอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง

    ตอบลบ